kamatte
kamatte
1994年
富山生まれ。
2012年
金沢に移住。
2013年
IT革命児になる。
2014年
20歳になる。
2016年
Web蜃気楼になる。
2017年
妖精の国に移住。6さいになる
2018年
21世紀のWebシンデレラになる。6さいになる。

Skills

 • Python

  Lv. 100
 • JavaScript

  Lv. 75
 • Vue.js (Nuxt.js)

  Lv. 95
 • React

  Lv. 55
 • Angular

  Lv. 30
 • jQuery

  Lv. 80
 • Ruby (Ruby on Rails)

  Lv. 80
 • Golang

  Lv. 60
 • Java

  Lv. 85
 • Scala

  Lv. 40
 • PHP

  Lv. 80
 • C

  Lv. 40
 • C++

  Lv. 40
 • C#

  Lv. 20
 • Objective-C

  Lv. 55
 • Android Java

  Lv. 70
 • HTML

  Lv. 75
 • CSS/SCSS

  Lv. 75
 • MySQL

  Lv. 75
 • MongoDB

  Lv. 30
 • Neo4j

  Lv. 70
 • Realm

  Lv. 65
 • Redis

  Lv. 60
 • Nginx

  Lv. 70
 • Apache

  Lv. 30
 • Git

  Lv. 90
 • Vagrant

  Lv. 65
 • Docker

  Lv. 50
 • Ansible

  Lv. 80
 • Circle CI

  Lv. 60
 • Jenkins

  Lv. 30
 • Zabbix

  Lv. 80
 • Linux (Ubuntu/CentOS)

  Lv. 80
 • GCP/Firebase

  Lv. 60
 • AWS

  Lv. 50
 • Serverless

  Lv. 75
 • Graph Theory

  Lv. 75
 • Machine Learning/Big Data

  Lv. 70
 • Photoshop

  Lv. 40
 • Illustrator

  Lv. 20
 • kawaii

  Lv. 100